Utställning & Sponsorskap

Att synas på Insurance Summit är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster gentemot en specifik målgrupp. Här har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Deltagarna återfinns i företagsledningen på försäkringsmarknaden.

Som komplement till ert sponsorskap kan Insight Events genom sitt samarbete med Svenska Dagbladet erbjuda ett mycket förmånligt annonspaket i Sveriges största affärskanal SvD Näringsliv. Skräddarsy ert budskap och exponera ert varumärke mot en målgrupp med en hög räckvidd och en hög andel beslutsfattare.

Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda.

För ytterligare information och kostnadsförslag:

Roland Behrendt
Sales Manager
Direct line: +46 (0)8 58766277
Email: roland.behrendt@insightevents.se

Utställare 2020

Harvest Advokatbyrå tillhandahåller juridiska tjänster med särskild inriktning på börs- och värdepappersrätt, bank- och finansrätt samt försäkringsrätt. Inom försäkringssektorn arbetar vi med såväl svenska som internationella försäkringsbolag och försäkringsdistributörer. Vår rådgivning avser försäkringsavtal, näringsrättslig reglering, pensionsfrågor m.m.

Vi är en nischbyrå – men en stor byrå när det gäller tjänster inom vårt fokusområde.