Program 2020

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00Moderator från SvD Näringsliv öppnar konferensen
09:10MAKROEKONOMI & GEOPOLITIK

Vad händer i världen och hur påverkar det Sveriges ekonomi – Post Covid 19?


• Pandemin – är vi på väg mot ett krigsläge eller kommer ekonomin hämta sig?
• Upptrappade handelskonflikter som till exempel USA och Kina – hur påverkar det Sverige?
• Vilka geopolitiska spänningar kan vi se på horisonten framöver?
• Brexit – hur hantera i post covids spår?
• En framåtblick, vad kan vi förvänta oss under de närmsta åren

John Hassler, Professor i makroekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet
09:50OMVÄRLDSBEVAKNING

Hur har försäkringssektorn i Sverige och Europa påverkats av Covid-19?


• Pandemin – den svenska och den europeiska försäkringsbranschen, hur har liv- respektive sakförsäkringsbranschen svarat upp mot de utmaningar som funnits?
• Vilka konsekvenser kan vi se när det gäller till exempel regelutformningar och fortsatt digital transformation?
• Hur står sig svensk försäkringsmarknad post- Covid-19?

Christina Lindenius, vd, Svensk Försäkring
10:30Kaffe och nätverkande
11:00HÅLLBARHET I FINANSBRANSCHEN

Så leder SPP vägen mot en hållbar finansbransch – praktiska erfarenheter och lärdomar


• Hur utvecklas världens spelplan för hållbarhet och hur har SPP hittat sin väg?
• SPP’s exkludering av fossila bränslen och fokus på bolagen som förändrar världen
• Alla måste med på tåget – det är branschens roll att göra hållbar finans begriplig

Staffan Hansén, vd, SPP
11:40INNOVATION

AXA Next – Going beyond insurance


• AXA’s vision ”From Payer to Partner”, dvs från att endast betala ut ersättning till att bli en partner och tjänsteleverantör för sina kunder
• Så har AXA skapat ett eko-system av innovationer och samarbeten inom InsurTech
• Exempel på olika innovativa lösningar som kommit fram ur eko-systemet och vad vi lärt oss på AXA
• Hur ser framtiden ut – vad är nästa steg?

Lars von Sivers Lindmark, International Sales Director, AXA
12:20Lunch
13:20PANELDISKUSSION

Hur snabba är vi inom försäkringsbranschen att ta till oss ny innovation och digitalisering?


• Hur snabbt kan vi svänga om våra affärsmodeller och anpassa oss efter nya situationer?
• Hur ökar vi innovationstakten inom verksamheten samtidigt som vi ska få med oss ”alla” i transformationen?
• Digitaliseringen – har varit aktuell under flera år men nu med tanke på bland annat Corona pandemin är den på ”turbo” inom bolagen. Vilka är våra praktiska erfarenheter och lärdomar?
• Arbeta på distans – utmaningar och möjligheter och hur kommer arbetsplatsen se ut efter Corona?

Paneldeltagare:

Lars Engvall, Head of Future lab, Folksam

Adam Bergendahl, Head of IT Tech Lab, If P&C Insurance!

Esben Toftdahl Nielsen, Co-Founder och Chief Commercial Officer, Penni.io

Spår 1 – Liv & pension

14:00Informationsbolaget- med uppdrag att göra kollektivavtalade försäkringar och pensioner begripligare

• Parternas syfte med bildandet av Informationsbolaget
• Etableringen av bolaget
• Framtida utveckling
• Utmaningar

Niklas Hjert, vd, Informationsbolaget
14:40Eftermiddagskaffe & nätverkande
15:10Ett nytt sätt att pensionera sig?

Alecta förvaltar pensioner för 2,6 miljoner privatkunder och cirka 36 000 företagskunder till ett värde av cirka 900 miljarder kronor. COVID-19 visade hur sårbara vi, och vår ekonomi, är. För Sveriges största pensionsförvaltare har våren 2020 intensifierat många av de processer bolaget arbetat med, och fått många på Alecta att arbeta på nya sätt.

• Förmånsbestämda och premiesbestämda ålderspensioner i framtiden
• Digitaliseringens vikt i kristider
• Vad innebär det att pensionera sig i tider av socialt avståndstagande?

Staffan Ström, pensionsekonom, Alecta
16:00INSPIRATION FRÅN BANKSEKTORN

Digitalisering & AI – handlar bara om människor


• Nordeas resa so far
• Varför människor & kultur aldrig varit viktigare
• Några praktiska exempel

Mattias Fras, Group Head of AI Strategy & Acceleration, Nordea

Susanne Wolrath, Senior Business Developer, AI Strategy & Acceleration, Nordea
16:40Moderatorn summerar och avrundar konferensen
16:50 - 18:00Mingel med tilltugg

Spår 2 – Sak & specialförsäkringar

14:00Nya tankesätt och vägval inom försäkring – Gofido lovar mer till lägre pris

Efter 20 år på Avanza har Claes Hemberg de senaste två åren jobbat med bland annat fyra tidigare kollegor för att starta ett nytt hemförsäkringsbolag Gofido. Under passet ges insyn i branschen, nya tankesätt, vägval, kundbehov, erbjudandet och ambitionerna.

• Nästa bransch till rakning
• Konsumenterna vill se raka rör
• Mer support och mindre pris
• Nu stiger kvalitetskraven och prispressen

Claes Hemberg, medgrundare, Gofido

Annika Saramies, vd, Gofido
14:40Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:10Innovation i försäkringsbranschen kräver att vi tar ett större samhällsansvar – men hur?

• Tar försäkringsbolagen ett tillräckligt stort samhällsansvar? Särskilt i kristider då brottslighet som bedrägerier ökar kraftigt?
• Varför branschens riktiga innovationsutmaning ligger i att uppfylla delar av samhällskontraktet där andra misslyckas
• Hur möter branschen nästa generations försäkringstagare som upplever nya typer av problem och behov?
• Varför specialförsäkringar driver mycket av den innovationen vi ser idag

PA Prabert, vice koncernchef, mySafety
16:00INSPIRATION FRÅN BANKSEKTORN

Xperience & Xecution – hur får vi det att hända i praktiken?


• Xperience – Jakten på en meningsfull och engagerande kundupplevelse
• Xecution – Hur får man det att hända i praktiken

Robin Silfverhielm, CXO, SBAB
16:40Moderatorn summerar och avrundar konferensen
16:50 - 18:00Mingel med tilltugg