Program 2019

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00Moderator Joel Dahlberg, reporter och Patricia Hedelius på SvD Näringsliv öppnar konferensen
09:10TRENDSPANING

Omvärldstrender inom framtidens försäkringslandskap – hot och möjligheter


• De största och troligaste riskerna
• Sjukvårdsförsäkring – vad har hänt efter införandet av förmånsbeskattning?
• Våra framtida pensioner – hur illa är det?
• Trendspaning på regleringsområdet

Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring
09:50KLIMATRISKER

Hur påverkar naturskaderiskerna försäkringsaffären i takt med att klimatet förändras?


• Så påverkar naturskadorna försäkringsbranschens riskbedömning och prissättning för kunden
• Hur bör riskhanteringen se ut i samhället för den enskild på kort och lång sikt?

Johan Litsmark, naturskadespecialist Hållbarhetssekretariatet, Länsförsäkringar
10:30Kaffe och nätverkande
11:00INNOVATION

Hur kan stora organisationer bli innovativa genom ett inspirerande ledarskap?


Omvärldstrender
• varför lyckas mer självorganiserade organisationer bättre än hierarkiska i innovationsekonomin?
• Hur kan medarbetarnas potential och innovationskraft frigöras?
• Hur kan ett tillitsbaserat ledarskap öppna upp för kollektiv intelligens och innovativa team?

Folksam FutureLab
• Lärdomar från innovation i praktiken, exempel från vårt FutureLab

Johanna Gillberg, affärsutvecklare AI, Folksam

Lars Engvall, Head of Future lab, Folksam
11:50PENSIONSPORTAL

Min Pension – dåtid, nutid och framtid för pensionsportalen?


• Vilka har de svåraste knäckfrågorna varit i utvecklingen av tjänsten?
• Hur har tjänsten förändrat konsumentbeteende?
• Kommer forskning kring beteendeekonomi att påverka tjänstens framtida utformning?
• Hur kommer tjänsten att vidareutvecklas?
• Vilka är de största hindren för att informationen skulle kunna bli, så mycket bättre?

Patrik Malmquist, utvecklingschef, Min Pension
12:30Lunch

Spår 1 – Liv & pension

13:30SPECIELLT INBJUDEN

Folksamgruppens resa mot nettonollutsläpp


• Vad innebär Folksamgruppens nya klimatmål?
• Vilken typ av strategiska samarbeten behövs på resan mot nettonollutsläpp?
• Vad ska den nya internationella investeraralliansen för nettonollutsläpp - som Folksamgruppen är en av initiativtagarna till - göra?
• Hur togs den nya internationella investeraralliansen emot vid FN:s klimatmöte i New York?

Ylva Wessén, tf. koncernchef och vd, Folksamgruppen
14:00PANELDISKUSSION

Framtidens pensioner och pensionsålder – hot & möjligheter


Svenskarna lever allt längre och friskare liv. Medellivslängden ökar i genomsnitt med 3,5 timmar varje dygn. Det är positivt, men innebär att pensionernas andel av slutlönen blir lägre eftersom pensionen ska räcka under en längre tid. För att upprätthålla bra och trygga pensioner behöver arbetslivet bli mer hållbart och successivt längre. Detta och mycket annat kommer vi diskutera under denna högaktuella paneldiskussion som leds av Joel Dahlberg, reporter på SvD Näringsliv med fokus på fond- och pensionsfrågor.

Paneldeltagare:

Ingvar Backle, Senior Advisor, Svenskt Näringsliv

Frans Lindelöw, vd & koncernchef, Skandia

Mathias Collén, affärschef, Länsförsäkringar Fondliv

Karl Erlandzon, medgrundare & vd, Lifeplan
14:40Eftermiddagskaffe & nätverkande
15:10DIGITAL TRANSFORMATION

Kan robotar sköta dina anställdas pensioner?


• Roboten som är byggd på finansforskning
• Hur fungerar det med oberoende pensionsrådgivning via avancerade algoritmer?
• Praktiska lärdomar och erfarenheter

Karl Erlandzon, medgrundare och vd, Lifeplan
16:00CUSTOMER EXPERIENCE

Hur skapar du en framgångsrik kundupplevelse? – ett måste för framtidens försäkringsbolags överlevnad


• Vikten av att höja förståelsen för kundens behov och inverkan på affären
• Kundupplevelsen ett måste – därför måste hela pensionsbranschen och dess affärslogik ses över
• Våga ifrågasätta existerande sanningar och strukturer inom organisationen

Anton Breman, CX-Strateg, SEB
16:50Moderatorn summerar och avrundar konferensen
17:00 - 18:00Mingel med tilltugg

Spår 2 – Sak & nya affärsmodeller

13:30DIGITAL TRANSFORMATION & INNOVATIONER

Nästa generations försäkringsplattform


• Vad efterfrågar nutidens försäkringskund och vad kan digitaliseringen göra för att hjälpa till att möta denna efterfrågan?
• Hur är det att vara ett litet bolag i en bransch som domineras av stora spelare och hur kan samarbetet se ut?
• Praktiska exempel på lärdomar och erfarenheter

Martin Einemo, vd, Insurely

Lotta Rauséus, COO/CMO, Insurely
14:00PANELDISKUSSION

Vikten av kundfokus och innovationer inom försäkringsbranschen samt samarbetet med Insurtech


Utvecklingen går otroligt snabbt nu med till exempel Internet of things där du kan samla in data för att göra skräddarsydda sakförsäkringar för bilar, hem och olika prylar. Hur ser framtiden ut inom området och hur kan start-up företag som ligger i frontlinjen inom Insurtech samarbeta med den traditionella försäkringsbranschen? Detta och mycket mer kommer vi diskutera under denna mycket spännande paneldiskussion som leds av Patricia Hedelius, SvD Näringsliv.

Paneldeltagare:

Martin Einemo, vd, Insurely

Andreas Rådlund, COO & Co-founder, Hiotlabs

Michal Gromek, Researcher on FinTech and Crowdfunding, Handelshögskolan

Niklas Huss, innovationschef, Länsförsäkringar
14:30Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:00DATADRIVNA INSIKTER

Framtiden är redan här – uppkopplad hemförsäkring är inte en fråga om teknik utan om affärsutveckling


• Datadrivna insikter som förhindrar skador innan de uppstått – från reaktiv till proaktiv
• Så skapar du en kontinuerlig kommunikation med era kunder utifrån relevans och kundvärde
• Många praktiska exempel på hur du kan skapa framtidens innovativa hemförsäkringar redan nu

Jonas Deibe, CEO & Founder, Hiotlabs

Andreas Rådlund, COO & Cofounder, Hiotlabs
15:30INNOVATION

Hur formar man en innovativ process och organisation som driver utvecklingen framåt?


• Kundbeteendet har i grunden förändrats med digitaliseringen – detta kräver nya komponenter och färdigheter
• Innovation kräver mod och förmåga att tänka nytt – hur gör du detta i en traditionell organisation?
• Viktiga framgångsfaktorer och fallgropar i vårt innovationsarbete – lärdomar och erfarenheter

Niklas Huss, innovationschef, Länsförsäkringar
16:00Hur skapar man en kundresa som får försäkringskunden att stanna?

Kundresan blir viktigare, när försäkringar från olika bolag blir allt mer lika. Varje kontaktillfälle mellan försäkringsbolaget och kunden måste tas till vara.

• Insikter från Sifo Kantars undersökning om försäkringskundens upplevelse från av kommunikation under utskick i kundresan.
• Vad irriterar och hur får man kunden att stanna?

Carin Ramsin, Head of Sales och Katharina Döberl, Business Development Manager, Posti
16:20CUSTOMER EXPERIENCE

Kundinsiktsarbete och hur vi skapar kundvärde i en föränderlig omvärld


• Kundernas behov förändras snabbt – den enkla och personliga kundupplevelsen helt avgörande för framgång
• Så arbetar vi med kundinsiktsarbetet som ligger till grund för att skapa nya lösningar för kundens behov idag och imorgon
• Praktiska erfarenheter och lärdomar från vårt kundinsiktsarbete

Linda Öhling, Head of Customer Experience, Trygg Hansa

Niklas Eriksson, IT Director, Trygg Hansa
16:50Moderatorn summerar och avrundar konferensen
17:00 - 18:00Mingel med tilltugg