TALARE

Programmet för 2018 är under bearbetning och publiceras sanrt. Tills vidare kan du läsa förra årets program.

Anders Nilsson, Head of Architecture & Platforms, If
Annika Saramies, VD, Avanza Pension
Åsa Larson, verksamhetsområdeschef Försäkring, Finansinspektionen och ledamot i EIOPA
Carina Tovi, Chief Operating Officer, Nordnet
Carolin Runnquist, FS Financial Crime Leader, PwC Sverige
Charlotta Carlberg, bolagsjurist, Folksam
Dan Pettersson, forskare, Industriell Digitalisering, KTH
Egil Bergenlind, VD, DPOrganizer
Fridtjof Detlefs, Head of Insurance Domain Practice-Europe, TCS
Frans Lindelöw, VD, Skandia
Fredrik Rosengren, affärscoach Fintech och Insuretech, STING
Frida Bratt, Svenska Dagbladet Näringsliv
Gunnar Loxdal, VD, Skandinavisk Försäkringsanalys
Jens Henriksson, VD, Folksam
Johan Kuylenstierna, VD, Stockholm Environment Institute, hedersdoktor och adjungerad professor, Stockholms universitet
Johan Parmler, VD, Svenskt Kvalitetsindex
Jonas Fröberg, Svenska Dagbladet Näringsliv
Kunal Guha, Insurance Domain Consultant, TCS
Kalle Erlandzon, VD, Lifeplan och doctor i finansiell ekonomi
Kristian Jacobsson, serieentreprenör och styrelseordförande, Pensionera
Lars Falkenberg, Vice VD, KMD Edlund
Leif Eliasson, VD, Moderna Försäkringar
Marie Hansson, Vice Vd, Brandskyddsföreningen, Försäkringsbranschens Restvärderäddning
Michaela Bruneheim, strategisk produktutvecklare, SPP
Peter Dahlgren, vd, Nordnet
Pär Holmgren, naturskadespecialist och meteorolog, Länsförsäkringar
Sara Varda St Vincent, Chief Legal Officer, BIMA
Stefan Carlsson, professor emeritus, School of Computer Science and Communications, KTH
Tord Gransbo, departementsråd och chef Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning Finansdepartementet
Ulrike Rahe, professor i industridesign, Chalmers University of Technology