PROGRAM

ONSDAG 3 OKTOBER 2018

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00Moderator Joel Dahlberg och Sara L Bränström, reportrar på SvD Näringsliv öppnar konferensen
09:10TRENDSPANING

The future Insurance landscape – best cooperation practises between Startups and Insurance companies


• The pathway towards InsurTech - how we got here
• The landscape of Swedish InsurTech
• What customers want: 8 key developments within innovative insurance companies
• Examples of the best practices from the Swedish InsurTech scene

Michal Gromek, Researcher on FinTech and Crowdfunding, Handelshögskolan
09:50INNOVATIONER

Hur arbetar If Tech Lab med att driva intern innovation inom If?


Vi ser idag en mycket snabb transformation inom de flesta branscher med ny teknologi och ökade kundkrav men hur får du in innovation som en naturlig del i er verksamhet. Adam kommer under sin presentation berätta mer om hur If arbetar med innovation inom företaget. Vilken typ av problemställning de arbetar med samt deras approach till att upprätta ett in-house innovations lab.

Adam Bergendahl, Manager If Tech Lab, If
10:30Kaffe och nätverkande
11:00INNOVATIONER

Finansinspektionens innovationscenter för fintech - ökad information och dialog


Vi har under de senaste åren sett ett flertal spännande innovationer inom finansbranschen samt ett ökat tryck på nya regelverk. Finansinspektionen har nu inrättat ett innovationscenter för fintech, som ska arbeta med information och dialog med bolag som bedriver innovationsverksamhet. Det nya innovationscentret ska bli en naturlig första kontaktpunkt hos FI för bolag som är osäkra på regler, processer och principer på finansmarknaden i samband med innovationer. Leonard och Per kommer under sin presentation berätta mer om innovationscentret samt framförallt hur FI arbetar med tillstånd och tillsyn.

Leonard Weber Landgren, jurist, Finansinspektionen & Per Haaland, Senior finansinspektör Finansinspektionen
11:30INNOVATIONER

A new paradigm in the long-term savings and retirement market: How can European life insurers survive and grow?


• An overview of the different type of life insurance books, their weight in the industry and the key challenges they face
• Meeting long-term obligations: How can best asset management practices be ported to restructure life insurers' investment portfolios?
• Key governance and risk management considerations for guaranteed policies

Mehdi Guissi, Co-Head of Solutions Strategy, EMEA & Asia, Legal & General Investment Management
11:55LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR FINANSBRANCH

Europeisk hållbarhetsrapport för finansbranschen - för en hållbar tillväxt och finansiell stabilitet


Magnus Billing har som vd för ett av de största ¬pensionsbolagen i Europa en viktig roll att driva på den europeiska finansbranschens omställning mot en långsiktigt hållbar finansbranch. EU-kommissionen tillsatte i december 2016 en expertgrupp, High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG) med syfte att identifiera vägen framåt och ta fram övergripande rekommendationer för en mer hållbar finansbransch. EU-kommissionen efterfrågade konkreta förslag som ger meningsfulla incitament till ökade investeringar i tillväxt och hållbara affärsmodeller, och som bidrar till bättre finansiella beslut och stabilitet. Alecta har, genom Magnus Billing, varit enda svenska deltagare i gruppen som alldeles nyligen också har presenterat sin slutrapport.

Magnus Billing, Vd, Alecta
12:30Lunch
Välj ett spår LIV & PENSION eller SAK & NYA AFFÄRSMODELLER

SPÅR 1 – LIV & PENSION

13:30SPECIELLT INBJUDEN

Intervju med Henrik Didner grundare av Didner & Gerge om utvecklingen av aktiva fonder kontra passiva


Henrik Didner är filosofie doktor i företagsekonomi från Uppsala Universitet och känd som en av Sveriges mest framgångsrika fondförvaltare genom Didner & Gerge Aktiefond. Missa inte detta unika tillfälle där Joel Dahlberg, reporter på SvD leder intervjun med en av Sveriges verkliga tungviktare inom fondbranschen.
13:50PANELDISKUSSION

Aktuella fond- och pensionsfrågor som t.ex. osäkra valutgången, hållbar finansbransch och aktiv kontra passiv förvaltning


Vi har under de senaste åren haft mycket fokus på passivt förvaltade indexfonder men har det har det skett en återkomst av aktivt förvaltade fonder? Hur ser trenderna ut framöver med tanke på geopolitik och det ekonomiska läget med höstens osäkra valutgång? Detta och mycket annat kommer vi diskutera med under denna högaktuella paneldiskussion som leds av Joel Dahlberg, reporter på SvD Näringsliv med fokus på fond- och pensionsfrågor.

Paneldeltagare:

Henrik Didner, Grundare och Styrelseordförande, Didner & Gerge

Emilie Taube, Ansvarig Institutionella investerare och Hållbarhetsfrågor, Spiltan Fonder

Ann Grevelius, Senior Advisor, GP Bullhound

Sasja Beslik, Head of Sustainable Finance, Nordea Wealth Management
14:20FRAMTIDENS TJÄNSTEPENSIONSMARKNAD

Tjänstepensionsmarknadens framtid – vad händer när nya regelverk och medvetna kunder driver marknaden mot ökad transparens och oberoende rådgivning - bort från provisioner och intressekonflikter?


Brummer Life är uppstickaren som har tagit en aktiv roll i pensionsdebatten. Den svenska marknaden för pensionssparande genomgår en omvälvande strukturomvandling och Helena kommer berätta om hur hon ser på framtidens tjänstepensionsmarknad med ökad transparens och mer medvetna kunder.

Helena Palmgren, vd, Brummer Life, Brummer & Partners försäkringsverksamhet
15:00Eftermiddagskaffe & nätverkande
15:30En bransch i förändring – hur påverkar marknadstrender och den digitala transformationen livbranschen

Liv- och pensionsbranschen står inför ett flertal utmaningar de kommande åren. Låga räntor, nya regelverk, lägre avgifter, allt mer krävande kunder och en accelererande teknikutveckling. Allt detta sammantaget ställer tuffa krav på att kunna kombinera en högeffektiv verksamhet som samtidigt måste ha en god innovationsförmåga. Henrik Allert från Itello berättar om marknadstrender inom branschens ekosystem och hur ny teknologi kan nyttjas för att driva digital transformation för att främja såväl ökad automatisering som ökat kundvärde.

Henrik Allert, Head of Digital Solutions, Itello
15:50DIGITAL TRANSFORMATION

Hur arbetar Movestic med smart data, AI och machine learning?


Ett av de absolut viktigaste områdena för framtidens försäkringsbolag är hur de på ett smart sätt kan hanterar och analyserar data. Analys, datahantering och algoritmisk bearbetning kommer att bli ännu viktigare nyckelfaktorer för att nå framgång. Men hur kan man bygga smarta lösningar baserade på ny teknik som AI och machine learning? Linnéa kommer under sin presentation berätta mer om hur de inom Movestic arbetar med datadrivna affärer som smart data, AI och machine learning.

Linnéa Ecorcheville, vd, Movestic Liv & Pension
16:20REGELVERKSANPASSNING

Så hanterar Skandia det ökade förändringstrycket. Med stora regelverksanpassningar.


Försäkringsbranschen genomgår just nu ett ökat förändringstryck med stora regelverksanpassningar. Hur hanterar ett stort bolag som Skandia det praktiska arbetet med att hantera alla dessa förändringar och regelverk. Frans kommer bl.a. under sin presentation berätta mer om deras intensiva arbete med att anpassa sig till detta ökade förändringstryck där regelverksanpassningen tar stort utrymme.

Frans Lindelöw, vd, Skandia
16:50Moderatorn summerar och avrundar konferensen
17:00 - 18:00Mingel med tilltugg

SPÅR 2 - SAK & NYA AFFÄRSMODELLER

13:30DIGITAL TRANSFORMATION & INNOVATIONER

Hur är livet i Insurtech-frontlinjen. Bortom hajpen!


Hur startar man egentligen ett försäkringsbolag? Andreas som efter flera år inom Länsförsäkringar gjorde precis detta för 5 år sedan när han startade Paydrive. Han kommer under sin presentation på ett mycket öppet och personligt sätt berätta om deras resa, svårigheter och glädjeämnen, i den dagliga kampen som ett startup företag.

Andreas Broström, vd, Paydrive
14:10DIGITAL TRANSFORMATION & INNOVATIONER

Hur kan vi arbeta med digital transformation som utmanar försäkringsbranschen med smarta lösningar som digitala bilförsäkringar?


Greater Than är Insurtech-bolaget som tagit steget bortom telematics och med hjälp av AI, machine learning och effektiv data mining byggt en unik affärsmodell för bilförsäkringar som inte bara ger ökat kundvärde, utan dessutom hjälper försäkringsbolag att minska sin skadefrekvens. Hur gör man för att framgångsrikt etablera en ny, datadriven affärsmodell i en traditionell bransch? Hör Fredrik berätta om resan från Sverige till världen och hur bolag kan arbeta med dataanlays och nya tekniska lösningar för att hänga med i försäkringsbranschens digitalisering.

Fredrik Rosencrantz, styrelseledamot, Greater Than
15:00Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:30PANELDISKUSSION

Hur ser framtidens bilförsäkringar ut med bl.a. uppkopplade tjänster/produkter och självkörande bilar?


Utvecklingen går otroligt snabbt nu med t.ex. Internet of things där du kan samla in data för att göra skräddarsydda sakförsäkringar för bilar, hem och olika prylar. Hur ser framtiden ut inom området och hur kan start-up företag som ligger i frontlinjen inom insurtech samarbeta med den traditionella försäkringsbranschen?
Detta och mycket mer kommer vi diskutera under denna mycket spännande paneldiskussion som leds av Sara L Bränström, reporter på SvD Näringsliv.

Paneldeltagare:

Fredrik Rosencrantz, styrelseledamot, Greater Than
Greater Than har utvecklat en bilförsäkringslösning, baserad på Artificiell Intelligens, som möjliggör individuell prissättning framför de traditionellt genomsnittliga priserna.

Andreas Broström, vd, Paydrive
Paydrive har skapat en uppkopplad försäkringsprodukt som är baserad på bilförarens eget körmönster.

Thomas Ericson, VP, Springworks
Springworks har utvecklat en cloud-baserad Connected Car plattform för mobiloperatörer och service providers inom bilindustrin.

Dr. Jens Ohlsson, EIT Digital’s Head of the Professional School, EIT Digital

Jens har haft flera, olika roller i stora företag som bl.a. rådgivare och affärsutvecklare på SAP, konsult för Aptus Consulting, Key Account Manager och affärsutvecklare för IDS Sheer. Han är också en av grundarna till tech företaget Movelo där han även var VD. I slutet av 2016 doktorerade han med en avhandling om ‘How companies can work with business innovation and business improvements supported by digital abilities”. Studierna har kombinerats med arbete som digital rådgivare för styrelser och ledningsgrupper.
16:10DELNINGSEKONOMI

Nya innovativa försäkringslösningar som Venneforsikringar


Tribe är ett startup företag från Norge som är ett mycket intressant exempel på hur man kan skapa nya affärsmodeller inom försäkringsbranschen utifrån Peer-to-peer med personliga sociala nätverk av försäkringskunder. Rune kommer berätta mer om dessa innovativa affärslösningar samt även ha en interaktiv dialog med åhörarna under sin presentation.

Rune Brunborg, Founder, Tribe Insurance
16:50Moderatorn summerar och avrundar konferensen
17:00 - 18:00Mingel med tilltugg