PROGRAM

Programmet för 2018 är under bearbetning och publiceras sanrt. Tills vidare kan du läsa förra årets program.

08:15Registrering och morgonkaffe
08:45Moderatorerna Frida Bratt och Jonas Fröberg från Svenska Dagbladet Näringsliv inleder konferensen
09:00Den nya klimatekonomin – möjligheter för försäkringsbranschen

Hur kan vi förbättra oss inom den nya klimatekonomin och skapa mer hållbara affärer?
Hur kan vi förbereda oss?
Vilka är de stora utmaningarna och samarbetena för försäkringsbranschen?

Johan Kuylenstierna,VD, Stockholm Environment Institute, hedersdoktor och adjungerad professor, Stockholms universitet
09:30The Insurtech Boom! Don’t be a Bystander!

The buzz in the industry is all about insurtech. But it’s not clear if emerging insurtech players are potential competitors, partners or acquisition targets – or all of these. How do Insurers deter mine what is hype and what is real and how can they strengthen their positions in the emerging insurance innovation ecosystem?

Fridtjof Detlefs, Head of Insurance Domain Practice-Europe, TCS
09:50Mentimeter
10:00Försäkringsbranschen i framkant: Den nya Insuretechindustrin

Gunnar Loxdal, VD, Skandinavisk Försäkringsanalys
10:30Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna
11:00Den digitala paradoxen – vad efterlyser kunderna?

Svenskt Kvalitetsindex presenterar ny forskning, baserad på fler än 4 miljoner kundintervjuer ifrån olika branscher och länder.

Johan Parmler, VD, Svenskt Kvalitetsindex
11:30Managing the Customer Experience in the Insurance Industry.

How to merge digital business processes and customer communications with great customer experiences?

Lars Falkenberg, Vice VD, KMD Edlund
12:00Lunch
13:00Artificiell intelligens – vad och varför?

Kan AI komma till nytta inom försäkringsbranchen?

Stefan Carlsson, professor emeritus, School of Computer Science and Communications, KTH
13:30Så påverkas det försäkringsrelaterade sparandet av robotrådgivning och AI

Den nya tidens kundupplevelse inom sparande och investeringar kommer i framtiden till stor del präglas av digitala gränssnitt. Hur påverkas vårt långsiktiga sparande när rådgivningen blir digital och interaktionerna mellan sparare och bank utgår ifrån AI?

Peter Dahlgren, vd, Nordnet
14:00Hur “personliga” ska vi vara?

Digitalisering, AI, robotar och integritet. Med General Data Protection Regulation (GDPR) tar EU ett starkare grepp om skyddet för den personliga integriteten, vilket ställer en rad nya krav. Vad behöver försäkringsbolag tänka på och förhålla sig till? Vilka utmaningar och lösningar finner vi? Exempel på nya, smarta produkter och tjänster.

Carolin Runnquist, FS Financial Crime Leader PwC Sverige

Leif Eliasson, VD, Moderna Försäkringar

Egil Bergenlind, VD, DPOrganizer

Carina Tovi, Chief Operating Officer, Nordnet
15:00Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna
15:30Nya hot och affärsmöjligheter i sakförsäkringsbranschen, kopplade till cyberrisker

Anders Nilsson, Head of Architecture & Platforms, If
16:00Så påverkar EUs och Sveriges nya regelverk försäkringsmarknaden

De senaste lagändringarna, regleringarna och översynerna. Vad har vi att förhålla oss till nu och på sikt?

Tord Gransbo, departementsråd och chef Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning Finansdepartementet

Åsa Larson, verksamhetsområdeschef Försäkring, Finansinspektionen och ledamot i EIOPA

Charlotta Carlberg, bolagsjurist, Folksam
16:45Mingel med vin, alkoholfritt alternativ och tilltugg
08:15Morgonkaffe och tid att besöka utställarna
08:45Lärdomar ifrån gårdagen
09:00Den framtida familjen är född – erfarenheter och insikter från HSB Living Lab.

Vilka är de nya affärsmöjligheterna utifrån nya behov och beteenden?

Ulrike Rahe, professor i industridesign, Chalmers University of Technology
09:30Influence of Behavioural Economics on Insurance

Tomorrow’s winning business models will rely heavily on smart analytics and customer behaviour analysis. TCS discuss how these two components are combined to create a powerful tool.

Kunal Guha, Insurance Domain Consultant, TCS
Mellan 09:55 - 12:10, väljer du ett av två spår: LIV eller SAK

SPÅR LIV

09:55Moderator Frida Bratt hälsar välkommen till spår LIV
10:00Automatiserade produkter i Liv – vad kan vi lära?

Kalle Erlandzon, VD, Lifeplan och doctor i finansiell ekonomi

Michaela Bruneheim, strategisk produktutvecklare, SPP
10:40Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna
11:10Vilket liv!

Trender, nya beteenden, låga räntor och kostnader – hur gör vi bäst?

Kristian Jacobsson, serieentreprenör och styrelseordförande, Pensionera

Annika Saramies, VD, Avanza Pension
11:40Robotrådgivning kontra vanlig rådgivning

Kristian Jacobsson, serieentreprenör och styrelseordförande, Pensionera

Kalle Erlandzon, VD, Lifeplan och doctor i finansiell ekonomi

Peter Dahlgren, vad, Nordnet

SPÅR SAK

09:55Moderator Jonas Fröberg hälsar välkommen till spår SAK
10:00Workshop: Innovationer för hållbart boende – och framtida utmaningar och lösningar!

Ta del av nya resultat av hur människor bor och beter sig. Hur påverkar det våra framtida sak-försäkringar?

Ulrike Rahe, professor i industridesign, Chalmers University of Technology
10:40Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna
11:10Acceleration eller broms för telematikbaserad försäkring?

Telematikbaserad fordonsförsäkring gör sitt intåg i Sverige. Den erbjuder en kraftfull digital kundkanal, en effektiviserad skadereglering samt kundvärden som ökad trafiksäkerhet, lägre pris och möjlighet till miljövinster genom stöd för ekokörning. Vilka är utmaningarna och hindren för en lyckad digitalisering av fordonsförsäkringen? Resultaten av en intervjustudie med branschen presenteras.

Dan Pettersson, forskare, Industriell Digitalisering, KTH
11:40Efter brand-, vatten-, trafik-, och miljöskador - restvärderäddning och försäkringsbolagen i samverkan

Det viktiga bemötandet på skadeplatsen för människor i chock. Hur räddar vi värde och minimerar skadekostnader och mänskligt lidande? Hur kan vi samverka än bättre?

Marie Hansson, Vice Vd Brandskyddsföreningen, Försäkringsbranschens Restvärderäddning

GEMENSAM AVSLUTNING BÅDA SPÅREN

12:10Lunch
13:10Återsamling i gemensam sal – Framtiden är här
13:20Cases i framkant, olika försäkringsföretag talar ut

Case Skandia
Skandias förebyggande arbete har resulterat i minskade sjukskrivningar med över 50 procent bland kunderna. Hur gör man och vad kan vi lära?

Frans Lindelöw, VD, Skandia

Case Folksam – ID-kapning – är allt som krävs ett personnummer?
I vår uppkopplade värld begås drygt 120 000 fall av identitetsstölder varje år bara i Sverige, vilket långt överstiger antalet cykelstölder och är betydligt allvarligare för den enskilde individen. Hur kan man säkra sig emot det nu och framåt?

Jens Henriksson, VD, Folksam

International Case Study: Case BIMA
95% av människor i utvecklingsländer saknar försäkring. BIMA använder mobil teknologi för att försäkra människor med låga inkomster. Sedan bolagets bildande 2010 har BIMA sålt över 28 miljoner försäkringar. BIMA har idag verksamhet i 16 länder i Latinamerika, Asien och Afrika.

Sara Varda St Vincent, Chief Legal Officer, BIMA
14:30PANELDISKUSSION

I dag och i framtiden – hur kan försäkringsbranschen bli mer proaktiv?
– samarbeten samt smarta och hållbara affärsmodeller


Kalle Erlandzon, VD, Lifeplan

Fredrik Rosengren, affärscoach Fintech och Insuretech, STING

Pär Holmgren, naturskadespecialist och meteorolog, Länsförsäkringar

Annika Saramies, VD, Avanza Pension
15:00Moderatorerna sammanfattar och avslutar SvD Insurance Summit 2017
Afternoon tea och tid att besöka utställarna