Vad efterfrågar framtidens försäkringskund och vad kan digitaliseringen göra för att möta denna efterfrågan?

Kundernas behov förändras snabbt. Enkel och personlig kundupplevelse är idag helt avgörande för att lyckas som försäkringsbolag. Hur kan du som försäkringsbolag bry dig om dina kunder på ett relevant sätt och genom ett effektivt kundinsiktsarbete skapa kundvärde i en föränderlig omvärld? Redan idag finns det smarta tekniska lösningar på hur du kan arbeta med datadrivna insikter som förhindrar skador innan de uppstått. Du har då möjlighet att gå från att vara reaktiv till proaktiv i din kommunikation med kunderna. Men hur formar man en innovativ process och kundfokuserad organisation som driver utvecklingen framåt? Innovation kräver både mod och förmåga att tänka nytt. Vi diskuterar hur du gör detta i en traditionell organisation.

På SvD Insurance Summit samlar vi viktiga nyckelpersoner i försäkringsbranschens ekosystem som ger sin syn på dagens marknad och berättar om de strategiska val de gjort. De lyfter också blicken för att fånga framtidens innovativa möjligheter och hot. Konferensen ger dig en tydligare bild av utvecklingen men också lösningar på de problem branschen står inför.

Du får också en unik möjlighet att nätverka med kollegor från hela landet och knyta direktkontakt med några av nyckelpersonerna inom branschen. För fördjupning väljer du mellan 2 spår: Liv & Pension området eller Sak & Nya Affärsmodeller vid de olika spårvalen. Högaktuella paneldiskussioner under konferensen utmanar några av branschens viktigaste frågor som t.ex. hur vi löser framtidens pensioner. Vilken riktning är branschen väg emot?

Vi ser fram mot att träffas 2 oktober 2019 på Grand Hotel i Stockholm.

Varmt välkommen!

Stefan Broman
Senior Project Manager
Insight Events Sweden

Nyheter

Talarintervju med Jonas Deibe, Hiotlabs 

Moderatorerna har ordet

Det finns en hel del att oroa sig över när det gäller samhällsutvecklingen, men där staten drar sig tillbaka, finns möjligheter för försäkringsbranschen. Nyligen kom en uppskattning att svenskar födda på 90-talet behöver pensionsspara dubbelt så mycket som sina föräldrar – en följd av lägre allmänna pensioner. Vilka tillväxtutsikter!

Brås årliga rapport om svenska folkets oro för att utsättas för brott visar att den har ökat kraftigt de senaste åren. Andelen svenskar som oroar sig för att få inbrott i bostaden har exempelvis ökat med över 30 procent på 10 år. Ökad otrygghet kan bero på många saker men man kan räkna med att det påverkar folks intresse att försäkra sig.

Frågan är förstås vilka av marknadens aktörer som är bäst positionerade för att dra nytta av de möjligheter som uppenbarar sig. Kommer nya spelare att springa förbi de etablerade, som är alltför upptagna med att försvara befintliga affärer eller kommer tryggheten i ett välkänt varumärke att bli allt viktigare i den digitala anonymiteten?

Missa inte att ta del av alla högaktuella diskussioner med intressanta talare och teman på konferensen i oktober.

Vi ses på SvD Insurance Summit 2019!

Joel Dahlberg
Reporter
SvD Näringsliv

Maria Rimpi
Nyhetschef
SvD Näringsliv