SVD Insurance Summit 2018

Försäkringsbranschen har sällan varit så svårnavigerad som den är nu med en omvärld som är i ständig förändring. Några tuffa utmaningar för branschen är skärpta kapitalkrav, regelförändringar, prispress och ökad konkurrens från helt nya aktörer. Samtidigt pågår det en omvälvande digital transformation och helt nya krav från kunderna när det gäller kommunikation, enkelhet och transparens.

Lås oss visa dig på SvD Insurance Summit 2018 hur du omvandlar dessa utmaningar till konkurrensfördelar i form av nya affärer, affärsmodeller och spännande samarbeten.

Vi håller just nu på och skapar ett inspirerande och innehållsrikt program som löpande kommer att uppdateras på hemsidan. SvD Insurance Summit har blivit ett etablerat event som samlar många beslutsfattare och påverkare. Du får deras syn på de utmaningar och möjligheter som vi står inför och flera möjligheter att nätverka med branschkollegor. Efter konferensen kommer du att ha en tydligare bild av utvecklingen och möjligheterna som branschen står inför.

Varmt välkommen!

Stefan Broman
Senior Project Manager
Insight Finance / SvD Insurance Summit 2018
stefan.broman@insightevents.se

Filmen från SVD Insurance Summit 2017