På vilka grunder skapar vi framtidens framgångsrika produkter och tjänster?

I kölvattnet av klimatförändringarna, de nya regelverken och människors förändrade beteenden har vi under SvD Insurance Summit 2017 skapat en konferens som ger inblick i flera spännande produkter, tjänster och samarbeten.

Här får du de senaste trenderna, casen och affärsstrategierna som kan ge din verksamhet stor inspiration att komma framåt. Vi har en ny klimatekonomi att ta hänsyn till som både direkt och indirekt påverkar försäkringsmarknaden. Den liksom den pågående digitaliseringen och AI öppnar upp för många nyheter. De nya regelverken presenteras och ger dig nödvändig kunskap, och förståelse för hur dessa påverkar ert dagliga arbete nu och på sikt. Människors förändrade sätt att leva, bo och verka kommer i framtiden att ha stor inverkan på försäkringsindustrin.

Den 4 – 5 oktober samlar vi ledande aktörer och nyckelpersoner i årets SvD Insurance Summit för att illustrera och diskutera nya förutsättningar, utmaningar och lösningar. Tillsammans med dina kollegor i branschen samlar vi de bästa idéerna och analyserna för att bygga vidare på smarta, hållbara affärsstrategier och samarbeten mellan de etablerade och start-up-företagen.

Varmt välkommen!

Moderatorerna har ordet

Försäkringsbranschen är den bransch som kanske mest av alla är direkt utsatt för klimathotet. Men hur påverkar det egentligen dig som jobbar i den branschen – nu och i framtiden? Samtidigt exploderar digitaliseringen, konsumenters beteenden förändras och nya krav ställs i takt med att regelverken hela tiden skärps. Allt förändrar spelreglerna på ett grundläggande plan.

Vi vill under SvD Insurance Summits två dagar ge alla deltagare – på scenen och i publiken – inspiration och konkreta insikter från lagstiftare, myndigheter och tunga branschaktörer, när de berättar om den senaste utvecklingen. Vår önskan är att våra gäster i publiken ska kunna vara så delaktiga som möjligt i det som händer på scenen – så att vi alla får ut så mycket som möjligt av dagarna.

Inte minst får du möjlighet att träffa kollegor och konkurrenter från alla delar av försäkringsindustrin, och knyta värdefulla kontakter.

Vår ambition är att du lämnar SvD Insurance Summit lite klokare, och med en rad nya insikter och idéer.

Frida Bratt & Jonas Fröberg, SVD Näringsliv

Filmen från förra årets event