Försäkring i framkant

Det sker stora förändringar inom försäkringsbranschen. På SvD Insurance Summit 4-5 oktober får du lyssna till tre professorer inom klimat, AI och industridesign –  som kan berätta mer om hur förutsättningarna förändras. Hur kommer framtidens klimatekonomi se ut i Sverige – vilka möjligheter ger den? Hur kan Artificiell Intelligens skruvas ännu mer och komma till verklig nytta i försäkringsbranschen? Vilka är de nya affärsmöjligheterna utifrån nya behov och beteenden?

Morgondagens vinnande affärsmodeller bygger i högsta grad på smarta analyser om kundbeteende. Hur vill våra kunder bli bemötta – vad förväntar de sig och vad får dem imponerade?

Ta del av forskning, undersökningar och intressanta paneldiskussioner om de nya kraven inom GDPR, Sveriges o EUs regelverk, hållbara affärsmodeller och smarta samarbeten.

Branschens utveckling styrs till stor del av utvecklingen inom andra branscher. Vad kan vi lära av dem? Nya tjänster och produkter skapas, nya aktörer gör investeringar i sektorn och nya teknologier kommer i snabb takt – och marknaden är global. Hur kan vi utveckla den svenska försäkringsbranschen och ligga i framkant? Lyssna till våra stora försäkringsbolags VDar och spännande uppstickare – vad kan vi lära?

SvD Insurance Summit har blivit ett etablerat event som samlar många beslutsfattare och påverkare. Du får deras syn på de utmaningar och möjligheter som vi står inför och flera möjligheter att nätverka med branschkollegor. Efter konferensen kommer du att ha en tydligare bild av utvecklingen och möjligheterna som branschen står inför.

Varmt välkommen!

Helena Reinius
Senior Project Manager
Insight Events/ SvD Insurance Summit
helena.reinius@insightevents.se | +46 08 587 662 66 

Bland talarna

 

Moderatorerna har ordet

Försäkringsbranschen är den bransch som kanske mest av alla är direkt utsatt för klimathotet. Men hur påverkar det egentligen dig som jobbar i den branschen – nu och i framtiden? Samtidigt exploderar digitaliseringen, konsumenters beteenden förändras och nya krav ställs i takt med att regelverken hela tiden skärps. Allt förändrar spelreglerna på ett grundläggande plan.

Vi vill under SvD Insurance Summits två dagar ge alla deltagare – på scenen och i publiken – inspiration och konkreta insikter från lagstiftare, myndigheter och tunga branschaktörer, när de berättar om den senaste utvecklingen. Vår önskan är att våra gäster i publiken ska kunna vara så delaktiga som möjligt i det som händer på scenen – så att vi alla får ut så mycket som möjligt av dagarna.

Inte minst får du möjlighet att träffa kollegor och konkurrenter från alla delar av försäkringsindustrin, och knyta värdefulla kontakter.

Vår ambition är att du lämnar SvD Insurance Summit lite klokare, och med en rad nya insikter och idéer.

Frida Bratt & Jonas Fröberg, SVD Näringsliv

Filmen från förra årets event