Tack för ett fantastiskt Insurance Summit 2018!

Vi vill passa på att tacka alla deltagare, talare och partners för ett väl genomfört event. Vi ses igen nästa höst!

Här hittar du bilder från årets konferens.

SVD Insurance Summit 2018

Är framtidens försäkringsbransch kundstyrd och digitaliserad?

Försäkringsbranschen står idag inför många stora utmaningar med ökade kundkrav och en allt snabbare digitalisering. Samtidigt ökar också förändringstrycket med stora regelverksanpassningar. Vad händer när nya regelverk och medvetna kunder driver marknaden mot ökad transparens. Orosmomenten för branschen är många med överreglering, digitalisering och allt snabbare tekniska framsteg. 

SvD Insurance Summit samlar vi viktiga nyckelpersoner i försäkringsbranschens ekosystem som ger sin syn på dagens marknad och berättar om de strategiska val de gjort. De lyfter också blicken för att fånga framtidens innovativa möjligheter och hot. Konferensen ger dig en tydligare bild av utvecklingen men också lösningar på de problem branschen står inför.

Du får också en unik möjlighet att nätverka med kollegor från hela landet och knyta direktkontakt med några av nyckelpersonerna inom branschen. Välj också ifall du vill fördjupa dig inom Liv & Pension området eller Sak & Nya Affärsmodeller vid de olika spårvalen.

Högaktuella paneldiskussioner fördjupar också samtalen om några av branschens viktigaste frågor. Efter konferensen kommer du att ha en bättre bild av riktningen som branschen är på väg mot.

Vi ser fram mot att träffas 3 oktober 2018 på Grand Hotel i Stockholm.

Varmt välkommen!

Stefan Broman
Senior Project Manager
Insight Finance / SvD Insurance Summit 2018
stefan.broman@insightevents.se

Filmen från SVD Insurance Summit 2017